Woonhuisverzekering

Wilt u uw woningverzekering berekenen? Dat kan eenvoudig online via onze berekenmodule. Liever persoonlijk contact? Kom langs op ons kantoor en sluit uw woningverzekering in Ooltgensplaat aan.

Wat is een opstalverzekering ofwel woningverzekering?
Opstal is een technische term voor een huis. Uw huis kan op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een opstalverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Wanneer u voor uw koophuis een hypotheek afsluit, bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Een opstalverzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van uw huis afgesloten. Snel uw woningverzekering berekenen? Klik hier

Welke risico’s dekt een woningverzekering?
Over het algemeen dekt een opstalverzekering schade aan uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar bij mijn woningverzekering?

De verzekeraar handelt schade af
Nadat u schade heeft gemeld, regelt de verzekeraar met u zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Het is daarbij belangrijk dat de verzekeraar de toedracht en de omvang van de schade goed kan beoordelen. Daarvoor kan hij een expert inschakelen. U kunt er dan ook voor kiezen zelf een eigen expert naar de schade te laten kijken. Dat heet contra-expertise.

Wanneer u schade heeft, kan de verzekeraar u een bedrag betalen als schadevergoeding of hij kan een gespecialiseerd bedrijf opdracht geven de schade te laten herstellen. In de polisvoorwaarden van de verzekeraar leest u precies hoe dit is geregeld.

De verzekeraar informeert u over veranderingen
Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen bepaalde zaken veranderen. Zowel bij u als bij de verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld gaan om …
… uitbreiding of beperking van de dekking;
… aanpassing van de premie;
… verlenging van uw verzekering.

U kunt erop rekenen dat de verzekeraar u op de hoogte houdt van veranderingen die voor u belangrijk zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

 • U geeft de verzekeraar volledige en juiste informatie als u de verzekering afsluit. Zo kan de verzekeraar precies het risico inschatten en de premie vaststellen. Wanneer u niet eerlijk of volledig bent bij het afsluiten of tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dit betekenen dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade. Het kan ook betekenen dat de verzekeraar de verzekering opzegt.
 • U laat het aan de verzekeraar weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk aan een verbouwing of uitbreiding van uw woning. Dan moet de verzekering misschien worden aangepast.
 • U betaalt de premie op tijd, anders loopt u de kans dat er geen dekking is als er iets gebeurt.
 • U doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken.
 • Wanneer u toch schade heeft of maakt, dan meldt u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar.
 • U geeft hem altijd volledige en juiste informatie.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De verzekeraar kijkt onder andere naar:

 • de aard van het risico;
 • waar u woont (uw woongebied);
 • de herbouwwaarde van uw woning;
 • eventuele preventiemaatregelen, zoals een rookmelder;
 • de dekking;
 • uw schadeverleden;
 • of u garantie tegen onderverzekering heeft.

Wat doet de verzekeraar met de premie?
De verzekeraar gebruikt de premie:

 • voor het vergoeden van schade aan uw spullen waarvoor u verzekerd bent;
 • voor het inschakelen van een expert om de schade te beoordelen wanneer dit nodig is;
 • om ervoor te zorgen dat na een brand of waterschade uw woning wordt schoongemaakt. Dat zijn schoonmaakkosten;
 • om ervoor te zorgen dat kapotte spullen worden weggehaald. Dat zijn opruimingskosten;
 • voor kosten die u heeft moeten maken om de schade te beperken. Dit zijn bereddingskosten;
 • voor administratiekosten;
 • om Stichting Salvage te steunen. Dit is een organisatie die zorgt voor persoonlijke hulpverlening en maximale schadebeperking na een brand. Zie www.stichtingsalvage.nl;
 • om ervoor te zorgen dat zijn organisatie en de mensen met wie hij werkt, maximaal deskundig en servicegericht zijn. Zodat zij geconcentreerd en uiterst zorgvuldig met uw verzekeringsvragen en persoonlijke informatie omgaan;
 • om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Huis verzekeren? Online uw woningverzekering berekenen bij De Vos

Uw woningverzekering berekenen was nog nooit zo eenvoudig. Met onze online berekenen module berekent u zo uw premie en kunt u starten met uw huis verzekeren.

Klik hier om naar MijnPolis te gaan