Reisverzekering

Wat is een reisverzekering?
Schade kan op heel veel manieren ontstaan. Maar ook op heel veel plaatsen. Met de reis- en annuleringsverzekering bent u verzekerd voor schade die u en uw gezin tijdens uw reis kunnen oplopen.

Welke risico’s dekt een reisverzekering?
Over het algemeen dekt een reis- en annuleringsverzekering schade die u en uw gezin tijdens uw reis lijden. Soms wordt een reis- en annuleringsverzekering per persoon gesloten. Vraag bij het afsluiten van de verzekering na of deze dekking biedt voor het hele gezin of reisgezelschap.

Materiële schade …
Gaat het om kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

… of letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Extra dekking voor medische kosten
In veel landen is een medische behandeling veel duurder dan in Nederland. Raakt u gewond of wordt u ziek op reis? Dan vergoedt uw basis zorgverzekering de kosten tot het bedrag dat uw behandeling in Nederland zou kosten. Het bedrag boven deze kosten kan dan worden vergoed door een aanvullende zorgverzekering of de reisverzekering als u op de polis een dekking voor medische kosten heeft afgesloten.

Annuleringskosten
U kunt door een bepaalde gebeurtenis niet op reis. Dan zorgt de verzekeraar ervoor dat u de kosten van de annulering van de reis terugkrijgt. De meeste annuleringsverzekeringen vergoeden ook de annuleringskosten als u uw reis tussentijds moet afbreken. Bijvoorbeeld omdat een familielid ernstig ziek is geworden of overleden is. U krijgt dan de reissom terug. Of een deel hiervan. In uw polisvoorwaarden leest u precies wat geldige redenen zijn om de reis te annuleren.

Rampen of calamiteiten
Rampen of calamiteiten vallen vaak niet onder de annuleringsverzekering. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms de schade, of een deel hiervan.

Combinatie
Veel mensen combineren de reisverzekering en de annuleringsverzekering.

Eigen risico
Voor de verzekering geldt soms een eigen risico. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar bij mijn reisverzekering?

De verzekeraar handelt schade af
Nadat u schade heeft gemeld, regelt de verzekeraar zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Het is daarbij belangrijk dat de verzekeraar de toedracht en de omvang van de schade goed kan beoordelen. Daarvoor kan hij een expert inschakelen.

De schadevergoeding stelt hij vast op basis van nieuwwaarde of dagwaarde van het beschadigde object. Bij vergoeding van de dagwaarde gebruikt de verzekeraar een afschrijvingspercentage.

De verzekeraar informeert u over veranderingen
Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen bepaalde zaken veranderen. Zowel bij u als bij de verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld gaan om …
… uitbreiding of beperking van de dekking;
… aanpassing van de premie;
… verlenging van uw verzekering.

U kunt erop rekenen dat de verzekeraar u op de hoogte houdt van veranderingen die voor u belangrijk zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

 • U geeft de verzekeraar volledige en juiste informatie als u de verzekering afsluit. Zo kan de verzekeraar precies het risico inschatten en de premie vaststellen. Wanneer u niet eerlijk of volledig bent bij het afsluiten of tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dit betekenen dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade. Het kan ook betekenen dat de verzekeraar de verzekering opzegt. Als u op vakantie bijvoorbeeld extreme sporten beoefent, is het risico vaak alleen gedekt wanneer u dit bij de reisverzekeraar heeft aangegeven. Denk aan heliskiën, raften of paragliden.
 • U laat het aan de verzekeraar weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk aan een adreswijziging of een verandering in uw gezinssituatie.
 • U betaalt de premie op tijd, anders loopt u de kans dat er geen dekking is als er iets gebeurt.
 • U doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken.
 • Wanneer u toch schade heeft of maakt, dan meldt u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar. U geeft hem altijd volledige en juiste informatie.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De verzekeraar kijkt onder andere naar:

 • het gekozen dekkingsgebied (bijvoorbeeld werelddekking of Europa);
 • de gekozen module (bijvoorbeeld bagage, ongevallen en/of hulpverlening);
 • aantal reisdagen;
 • uw gezinssituatie;
 • de reissom.

Wat doet de verzekeraar met de premie?
De verzekeraar gebruikt de premie:

 • voor het vergoeden van schade waarvoor u gedekt bent;
 • voor het inschakelen van een expert om de schade te beoordelen als dat nodig is;
 • om ervoor te zorgen dat u en uw familie terug naar Nederland kunnen als dat nodig is;
 • voor kosten die u heeft moeten maken om de schade na een ongeval te beperken. Dit zijn bereddingskosten;
 • voor administratiekosten;
 • om ervoor te zorgen dat zijn organisatie en de mensen met wie hij werkt, maximaal deskundig en servicegericht zijn. Zodat zij geconcentreerd en uiterst zorgvuldig met uw verzekeringsvragen en persoonlijke informatie omgaan;
 • om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Reisverzekering berekenen en uw reisverzekering afsluiten

Eenvoudig online de premie voor uw doorlopende reisverzekering berekenen. Onze online bereken module helpt u eenvoudig met alle stappen en u kunt hierna, als u wilt, uw reisverzekering afsluiten.

Klik hier om naar MijnPolis te gaan