Rechtsbijstandverzekering

U wilt de kosten van uw rechtsbijstandverzekering berekenen? Bij De Vos financiële diensten is dit zeer eenvoudig. Met onze ‘online rechtsbijstandverzekering berekenen tool’ rekent u alles eenvoudig uit. Toch liever behoefte aan persoonlijk contact? Kom dan langs op ons kantoor in Ooltgensplaat.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?
Stel, u of uw gezin heeft problemen waarvoor u juridische hulp wilt. U heeft bijvoorbeeld problemen met uw werkgever. Of u heeft problemen met een winkel door een kapot product. Of u bent het niet eens met de behandeling van een arts. Of u krijgt geen bouwvergunning. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u zich voor hulp bij dit soort problemen verzekeren. U ontvangt over het algemeen geen geldbedrag, maar deskundige hulp door de rechtsbijstandverzekeraar. In sommige gevallen kunt u recht hebben op door de overheid gesubsidieerde rechtshulp. Dit hangt onder meer af van de hoogte van uw inkomen.

Welke risico’s dekt een rechtsbijstandverzekering?
Welke juridische problemen precies zijn verzekerd, leest u in de polisvoorwaarden van de verzekering. In ieder geval is het zo dat het moet gaan om:

 • problemen die nog niet speelden op het moment dat u de verzekering afsloot; en
 • problemen die op het moment van het afsluiten van de verzekering nog niet te voorzien waren.

Wachttijd, eigen risico en franchise
Vaak hanteert een verzekeraar een wachttijd op het moment dat u de verzekering afsluit. Ook heeft u soms een eigen risico. In enkele gevallen hanteert de rechtsbijstandverzekeraar een drempel of franchise.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar bij mijn rechtsbijstandverzekering?

De verzekeraar biedt u juridische bijstand
Wanneer u juridische problemen heeft, is het prettig dat een deskundige u daarin kan bijstaan. De medewerkers van de rechtsbijstandverzekeraar kunnen u dan helpen. De verzekeraar kan de uitvoering van de rechtshulp ook overdragen aan medewerkers van een onafhankelijke organisatie. Dan staan zij u bij.

Heeft u uw probleem gemeld bij de verzekeraar? Dan laat hij u zo snel mogelijk weten of …
… uw probleem onder de dekking van de verzekering valt;
… uw zaak een redelijke kans van slagen heeft.

Is dit het geval, dan probeert de verzekeraar zo snel mogelijk de juridische problemen te regelen. Dat doet hij met de personen of organisatie waarmee u problemen heeft. Als het nodig is, gaat de rechtsbijstandverzekeraar voor u naar de rechter. Als daarbij hulp nodig is van andere deskundigen, dan bent u daarvoor ook verzekerd.

De verzekeraar biedt verschillende dekkingen
Een verzekeraar kan verschillende rechtsbijstandverzekeringen aanbieden tegen verschillende voorwaarden en premies. Ook kan de rechtsbijstandverzekering bestaan uit verschillende modules. U kunt zelf kiezen tegen welke problemen u verzekerd wilt zijn.

Niet eens?
Bent u het niet eens met de verzekeraar over de behandeling van uw juridische probleem? Dan kunt u gebruikmaken van de geschillenregeling.

De verzekeraar informeert u over veranderingen
Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen bepaalde zaken veranderen. Zowel bij u als bij de verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld gaan om …
… uitbreiding of beperking van de dekking;
… aanpassing van de premie;
… verlenging van uw verzekering.

U kunt erop rekenen dat de verzekeraar u op de hoogte houdt van veranderingen die voor u belangrijk zijn. Wilt u snel uw rechtsbijstandverzekering berekenen? Klik hier

Wat zijn mijn verplichtingen?

 • U geeft de verzekeraar volledige en juiste informatie als u de verzekering afsluit. Dit zijn zowel persoonlijke gegevens als gegevens over de verzekering die u wilt afsluiten. Bijvoorbeeld of u in het verleden al een juridische probleem heeft gehad. Wanneer u niet eerlijk of volledig bent bij het afsluiten of tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dit betekenen dat de verzekeraar u geen rechtshulp biedt. Het kan ook betekenen dat de verzekeraar de verzekering opzegt.
 • U laat het aan de verzekeraar weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk aan een adreswijziging of een verandering in uw gezinssituatie.
 • U betaalt de premie op tijd, anders loopt u de kans dat er geen dekking is als er iets gebeurt.
 • Heeft of verwacht u juridische problemen? Dan meldt u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar. Schakel bij juridische problemen niet zelf een advocaat in. Overleg altijd eerst met de rechtsbijstandverzekeraar.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De verzekeraar kijkt onder andere naar:

 • welke soort juridische problemen u wilt verzekeren;
 • de situatie van u en uw gezin;
 • of juridische problemen in het buitenland onder de dekking van uw verzekering vallen.

Wat doet de verzekeraar met de premie?
De verzekeraar gebruikt de premie:

 • voor het bieden van rechtsbijstand;
 • voor het inschakelen van een andere deskundige om de zaak goed af te handelen als dat nodig is;
 • om de mogelijkheden van mediation of arbitrage te onderzoeken. Want juridische problemen resulteren gelukkig niet altijd in een rechtszaak;
 • voor administratiekosten;
 • om ervoor te zorgen dat zijn organisatie en de mensen met wie hij werkt, maximaal deskundig en servicegericht zijn. Zodat zij geconcentreerd en uiterst zorgvuldig met uw verzekerings-vragen en persoonlijke informatie omgaan;
 • om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Rechtsbijstandverzekering berekenen bij De Vos

Eenvoudig en snel uw premie voor uw rechtsbijstandverzekering berekenen bij De Vos? Onze online bereken module helpt u met de stappen om uw rechtsbijstandverzekering te berekenen.

Klik hier om naar MijnPolis te gaan