Bestelauto

Wat is een bestelauto verzekering?
Stel, u veroorzaakt een ongeluk met uw bestelauto. De andere partij heeft schade. Daarvoor bent u aansprakelijk. Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM-verzekering) bent u verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan. De WAM-verzekering is wettelijk verplicht als u een bestelauto bezit. Zonder deze verzekering bent u strafbaar. Het maakt niet uit of uw bestelauto achter slot en grendel in de garage staat.

Welke risico’s dekt een verzekering voor mijn bestelauto?
Een WAM-verzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van u voor schade veroorzaakt met een bestelauto. Een schadeclaim kan hoog oplopen en is vaak vele malen hoger dan de premie die u betaalt voor de verzekering.

Materiële schade …
Gaat het om blikschade of kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

… of letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Uw eigen bestelauto
Met de WAM-verzekering bent u niet verzekerd voor schade aan uw eigen bestelauto. Hiervoor zijn de beperkte cascoverzekering en de volledig cascoverzekering. Deze verzekeringen kunt u naast de verplichte WAM-verzekering afsluiten.

Beperkte cascoverzekering
Met de beperkte cascoverzekering is uw bestelauto verzekerd voor schade die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, storm of bliksem. Of als uw bestelauto wordt gestolen.

Volledig cascoverzekering
Met de volledig cascoverzekering bent u ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw bestelauto. U bent ook verzekerd voor alle schade die gedekt wordt door de beperkte cascoverzekering. En als iemand anders schade aan uw bestelauto veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd. Bijvoorbeeld door vandalisme.

Bij beperkte en volledig cascoverzekeringen heeft u meestal een eigen risico. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar bij mijn bestelauto verzekering?

De verzekeraar handelt schade af
Nadat u schade heeft gemeld, regelt de verzekeraar zo snel mogelijk de afwikkeling hiervan. Dat doet hij met de persoon bij wie u schade heeft belangrijk dat de verzekeraar de toedracht en de omvang van de schade goed kan beoordelen. Daarvoor kan hij een expert inschakelen.

Het proces om letselschade af te handelen, is vaak complexer en gevoeliger dan bij materiële schade. Daarom zijn hiervoor regels opgesteld: de Gedragscode Behandeling Letselschade. Verzekeraars houden zich bij letselschadebehandeling aan deze gedragscode.

De verzekeraar informeert u over veranderingen
Tijdens de looptijd van de verzekering kunnen bepaalde zaken veranderen. Zowel bij u als bij de verzekeraar. Het kan bijvoorbeeld gaan om …
… uitbreiding of beperking van de dekking;
… aanpassing van de premie;
… verlenging van uw verzekering.

U kunt erop rekenen dat de verzekeraar u op de hoogte houdt van veranderingen die voor u belangrijk zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

 • U geeft de verzekeraar volledige en juiste informatie als u de verzekering afsluit. Zo kan de verzekeraar precies het risico inschatten en de premie vaststellen. Wanneer u niet eerlijk of volledig bent bij het afsluiten of tijdens de looptijd van de verzekering, dan kan dit betekenen dat de verzekeraar niet uitkeert bij schade. Het kan ook betekenen dat de verzekeraar de verzekering opzegt.
 • U laat het aan de verzekeraar weten als er tijdens de looptijd van de verzekering iets verandert in uw situatie of omstandigheden. Denk aan een adreswijziging of een verandering aan uw bestelauto.
 • U betaalt de premie op tijd, anders loopt u de kans dat er geen dekking is als er iets gebeurt.
 • U doet er alles aan om schade te voorkomen en te beperken.
 • Wanneer u toch schade heeft of maakt, dan meldt u dit zo snel mogelijk aan de verzekeraar. U geeft hem altijd volledige en juiste informatie.

Welke factoren bepalen de hoogte van de premie?
Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De verzekeraar kijkt onder andere naar:

 • uw leeftijd;
 • kenmerken van de bestelauto, waaronder de prijs;
 • waar u woont (uw woongebied);
 • het aantal kilometers dat u per jaar rijdt;
 • of u de bestelauto naast zakelijk ook privé gebruikt;
 • hoeveel schadevrije jaren u heeft.

Wat doet de verzekeraar met de premie?
De verzekeraar gebruikt de premie:

 • voor het vergoeden van schade;
 • voor het inschakelen van een expert om de schade te beoordelen als dat nodig is;
 • om u te vertegenwoordigen in een rechtszaak. Gelukkig komt het vaak niet tot een rechtszaak;
 • voor kosten die u heeft moeten maken om de schade te beperken. Dit zijn bereddingskosten;
 • voor administratiekosten;
 • om het Waarborgfonds Motorverkeer te financieren. Zo kan bijvoorbeeld schade door een onbekend gebleven of een onverzekerd voertuig worden vergoed;
 • om het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars mede te financieren. Deze organisatie geeft de zogenaamde Groene kaart af en houdt zich in bepaalde gevallen bezig met het regelen van schade die is veroorzaakt door een buitenlands motorrijtuig in Nederland;
 • om aangesloten te zijn bij Incident Management Personenauto’s. Zij zorgen ervoor dat de weg zo snel mogelijk weer vrij is voor het verkeer nadat er een ongeluk is gebeurd;
 • om ervoor te zorgen dat zijn organisatie en de mensen met wie hij werkt, maximaal deskundig en servicegericht zijn. Zodat zij geconcentreerd en uiterst zorgvuldig met uw verzekeringsvragen en persoonlijke informatie omgaan;
 • om eventueel een vergoeding te betalen aan een verzekeringsadviseur voor zijn diensten en adviezen. Dit geldt als u de verzekering sluit via een verzekeringsadviseur. U kunt die vergoeding ook rechtstreeks aan uw verzekeringsadviseur betalen; de vergoeding maakt dan geen deel uit van de premie. Het advies van een verzekeringsadviseur is dus niet gratis.

Verzekering aan de hand van uw persoonlijke wensen
Een particuliere bestelautoverzekering kan samengesteld worden aan de hand van uw persoonlijke wensen. Hiervoor kunt u het beste contact met ons opnemen via onze contactpagina of bellen naar 0187 63 14 55 of mailen naar info@de-vos.nl.

Uw bestelauto verzekering berekenen

Eenvoudig online de verzekering voor uw bestelauto berekenen. Onze online bereken module helpt u met alle stappen waardoor het invullen eenvoudig wordt.

Klik hier om naar MijnPolis te gaan