Stel uw vraag via WhatsApp
Bericht sturen

Beloningsbeleid

Sinds 1 januari 2011 ziet de AFM (Autoriteit Financiële Markten), in samenwerking met de DNB (De Nederlandsche Bank) toe op een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Sinds 7 februari 2015 is tevens de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) van kracht. Ook voor alle medewerkers van De Vos financiële diensten geldt een beheerst beloningsbeleid. Een beheerst beloningsbeleid voorkomt namelijk beloningsprikkels welke niet in het belang van onze relaties zijn. De Vos financiële diensten heeft dan ook alle benodigde aspecten van een beheerst beloningsbeleid in haar organisatie doorgevoerd.

Bonusplafond
Allereerst is in de Wbfo opgenomen dat er een maximum geldt voor variabele beloningen van 20% van de vaste beloning, het zogenaamde bonusplafond. De beloning van onze medewerkers bestaat grotendeels uit een vast salaris. De hoogte hiervan is vastgesteld naar marktconforme normen, en tevens afhankelijk van de werkzaamheden, opleiding en ervaring van de desbetreffende medewerker. Hiernaast kunnen medewerkers van De Vos financiële diensten een variabele beloning ontvangen wanneer dit relevant is. Conform de door de AFM gestelde regels in de Wbfo zal deze beloning nooit hoger zijn dan 20% van de vaste beloning van de medewerkers van De Vos financiële diensten.

Klantbelang
Bij De Vos financiële diensten staat het klantbelang altijd voorop. Wij streven er namelijk naar u financieel te kunnen ontzorgen met oplossingen welke zijn toegespitst op uw persoonlijke situatie. Om dit te kunnen bewerkstelligen stellen wij dan ook strenge eisen aan onze medewerkers zodat uw belang altijd voorop staat in alle door De Vos financiële diensten uitgevoerde werkzaamheden.

Het beloningsbeleid van De Vos financiële diensten richt zich op het verwerven van gekwalificeerde en klantgerichte medewerkers zodat uw belang voorop staat tijdens de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Om dit te kunnen waarborgen voert De Vos financiële diensten regelmatig controles uit in de vorm van, onder andere, functioneringsgesprekken.

Beloningsbeleid
De Vos financiële diensten beschikt, conform de regelgeving van de AFM, over een schriftelijk vastgelegd beheerst beloningsbeleid dat van toepassing is op alle medewerkers. De gehanteerde regels binnen De Vos financiële diensten voor een beheerst beloningsbeleid gelden niet alleen voor de variabele beloningen, maar voor het totale pakket aan beloningen.

Het beloningsbeleid wordt ieder jaar door De Vos financiële diensten doorgenomen, geëvalueerd en aangepast waar nodig. Zo kunnen onze medewerkers optimaal presteren om u te kunnen voorzien van het best passende financieel advies. Zo profiteert u optimaal van onze slimme ideeën!

1. Uw kind leren omgaan met geld

RegioBank biedt u diverse producten voor betalen en sparen voor uw opgroeiende kinderen. Hiermee kunnen uw kinderen stap voor stap zelfstandig leren omgaan met geld. Zo

See News

2. Uw (eerste) auto verzekeren

Het kopen van een nieuwe of tweedehands auto is een grote uitgave, het is dan ook belangrijk dat deze goed verzekerd is zodat u met een veilig gevoel de weg op kunt. Voor

See News

3. Uw eerste koopwoning

Wanneer u uw eerste woning koopt is dit een belangrijke stap in uw leven. Bij het kopen van een huis komt meer kijken dan alleen de hypotheek, zeker als dit allemaal

See News
Klik hier om naar MijnPolis te gaan